Рус O'z En
Helpline
Feedback

4-019-0016 Along with the approved annual cost estimate, information on its implementation, including the costs of construction, reconstruction and overhaul of facilities, purchase and maintenance of motor vehicles of Almalyk Mining and Metallurgical Combine JSC

Data count: 37

ID НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ ЗАТРАТ ПРОГНОЗ 1 КВАРТАЛА (ТЫС. СУМ) FORECAST 2ND QUARTER (THOUSAND SOUMS) FORECAST 3th QUARTER (THOUSAND SOUMS) FORECAST 4TH QUARTER (THOUSAND SOUMS) THE YEAR 2024 (THOUSAND SUM)
0 Ishlab chiqarish moddiy xarajatlari 2935780243 3970720743 4201297793 3175091928 14282890707
0 xom ashyo, asosiy materiallar va yarim tayyor mahsulotlar 853441223 1812129601 2014132861 678771441 5358475126
0 shu jumladan: xarid qilinadigan konsentrat 688487800 1643603200 1842224250 504844400 4679159650
0 sotib olingan yordamchi materiallar 779351275 781858125 807906412 867323819 3236439631
0 uchinchi tomon tashkilotlari tomonidan bajariladigan sanoat xarakteridagi ishlar va xizmatlar 247905017 259629937 256870519 253957291 1018362764
0 shundan: transport 235640335 238790447 234627799 237073038 946131619
0 shu jumladan: asosiy vositalarni ta'mirlash 8086610 15614351 17045719 12006616 52753296
0 boshqa sanoat xizmatlari 4178072 5225139 5197001 4877637 19477849
0 texnologik maqsadlar uchun yoqilg‘i 442803808 400625167 414693774 490716673 1748839422
0 shu jumladan: gaz 160051775 114970451 122140280 188022220 585184726
0 avtomobil uchun gaz 432596 434761 440054 437408 1744819
0 ko‘mir 126798 15353 0 48178 190329
0 koks 15993943 16336536 16266914 16733549 65330942
0 benzin 2143167 2195296 2238840 2172418 8749721
0 dizel yoqilg‘isi 231530639 235383400 241833861 248359534 957107434
0 yog‘lar va moylash materiallari 20043513 20261316 20792908 22740150 83837887
0 neftkoksi 10789286 11020714 10973572 11288571 44072143
0 mazut 1684921 0 0 907265 2592186
0 kerosin 7170 7340 7345 7380 29235
0 sotib olingan barcha turdagi energiya 612278920 716477913 707694227 884322704 2920773764

Dataset identification number (code)

4-019-0016


Dataset name

Along with the approved annual cost estimate, information on its implementation, including the costs of construction, reconstruction and overhaul of facilities, purchase and maintenance of motor vehicles of Almalyk Mining and Metallurgical Combine JSC


Contacting the person in charge

Phone number:   +(998) 70 619-60-15

E-mail:   s.avazova@agmk.uz

Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/menu/open-data-agmk


Reference formFirst published date

19-07-2022


Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *

Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat

Last modified date

05-02-2024


Rate the dataset

( 3 votes )


Comments

  01-02-2024 Approved annual cost estimate of Almalyk MMC JSC for 2024

  Source: Almalyk MMC " JSC

  25-10-2023 Information on the implementation of the annual cost estimates of Almalyk MMC JSC for 9 months of 2023

  Source: Almalyk MMC " JSC

  25-07-2023 Information on the implementation of the annual cost estimates of Almalyk MMC JSC for the first half of 2022

  Source: Almalyk MMC " JSC

  25-04-2023 Information on the implementation of the annual cost estimates of Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2023

  Source: Almalyk MMC " JSC

  04-01-2023 Approved annual cost estimate of Almalyk MMC JSC for 2023

  Source: Almalyk MMC " JSC

  25-10-2022 Information on the implementation of the annual cost estimates of Almalyk MMC JSC for 9 months of 2022

  Source: Almalyk MMC " JSC

  24-07-2022 Information on the implementation of the annual cost estimates of Almalyk MMC JSC for the first half of 2022

  Source: Almalyk MMC " JSC

  24-04-2022 Information on the implementation of the annual cost estimates of Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2022

  Source: Almalyk MMC " JSC

  01-03-2022 Approved annual cost estimate of Almalyk MMC JSC for 2022

  Source: Almalyk MMC " JSC

Text to speech